Akın Dil Kursunda "Arapçaya Giriş " öğretimine devam ediyoruz

Her seviyeye uygun Arapça eğitim için arayıp kayıt yaptırabilirsiniz.. 

 

Yetkili: İsmail TURASAN

Ankara Şubesi

Atatürk Bulvarı, Atayurt İş Hanı, No: 169, Kızılay 
Çankaya , Ankara 
Telefon: (312) 417-0720 
Telefon: (312) 418-1877 
Fax: (312) 417-5159

 

Bilgi için: İletişim formunu kullanabilirsiniz.

http://www.akindil.com/ankara-kizilay-yds-kurs-takvimi#iletisim 

 

AKIN DİL KURSU ARAPÇA BAŞLANGIÇ KURSU / İletişim için tıklayınız

 

• Kelime

• İsim

• Fiil

• Harf

 

• İsim cümlesi

• Fiil cümlesi

• Müzekker

• Müennes

• Tâ-i marbûta

• Müfred

• Tesniye

 

• Cem-i müzekker sâlim

• Cem-i müennes sâlim

• Cem-i mükesser

• Marife

• Nekre

• Harf-i tarif

 

İsim cümlesinde:

• Merfû

• Mansûb

• Mecrûr

• Mübteda

• Haber

 

Fiil Cümlesinde:

• Fâil

• Mef‘ûlün bih

• Fiil-Fâil uyumu

 

• Harf-i cerler,

• Câr-mecûr,

• Mutaallak

• Cer alametleri

• Muzâf

• Muzâfun ileyh

• Mecrûr

 

• Sıfatlar

• Mevsûf

• Sıfat mevsûf uyumu

 

• Sıfat tamlaması

• Câmid

• Müştak

• İsm-i fâil

• İsm-i mef‘ûl

• Sahih fiil

• Sâlim

• Muzâaf

• Mehmûz

 

• Fiil çekimleri

• Mâzi

• Muzâri

• Emir

• Nehiy

• Mu‘rab – mebni

 

• Esmâ-i hamse (beş isim)

• Harf ile i‘râb

• Hareke ile i‘râb

• Mütekellim yâsı

 

Zamirler

• Munfasıl zamir

• Muttasıl zamir

• Müstetir zamir

• Soru harfi

• Soru ismi

 

• İstifham edatları

• İşâret ismi

 

Fiil çekimlerinin tüm zamirlere göre yapılması

 

 

 

KAYNAK KİTAP / KİTAPLAR

 

Kullanılacak Kitap:

 

Silsiletü’l-Lisan / Arapçaya Giriş - 1

 

Silsiletü’l-Lisan / Arapçaya Giriş - 2

 

Silsiletü’l-Lisan / Başlangıç Seviyesi - 1

 

Silsiletü’l-Lisan / Başlangıç Seviyesi - 2

 

Konu tarama testleri ile her dersin sonunda konuya yönelik özet bilgi verilecektir.

 

Kitabın bulunabileceği yerler:
Sakarya Cad: Birleşik yayınevi

Hacı Bayram / Rüzgarlı / Ulus: Arapça Kitapevi

 

Not: Bu kitapların cd’leri de mevcuttur. Gramer olarak verilecek olan tüm konular diyalog ve metinler içerisinde interaktif olarak aktarılacaktır.

2011 Akın Dil Kursu - Arapça Kursları Başlıyor. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates