Akın Dil Kursunda Arapça öğretimine başlıyoruz. 

(Ayrıca  tüm öğrencilerimize  -Açıköğretim İlahiyat Fakültesi öğrencileri dahil olmak üzere-  farklı bir kurs programı verilerek internet üzerinden ders anlatımı da  yapılacaktır. İletişim için tıklayınız)

80 saatten oluşaçak olan kursumuzda tüm gramer bilgileri günlük hayattan alınan konu ve diyalogların içerisinde işlenecek olup detayları aşağıda verilmiştir. 

 

Ankara Şubesi
Atatürk Bulvarı, Atayurt İş Hanı, No: 169, Kızılay 
Çankaya , Ankara 
Telefon: (312) 417-0720 
Telefon: (312) 418-1877 
Fax: (312) 417-5159

Akın Dil Merkezi Arapça Programı

Bilgi için: İletişim formunu kullanabilirsiniz.

http://www.akindil.com/ankara-kizilay-yds-kurs-takvimi

AKIN DİL KURSU 80 SAATLİK ARAPÇA BAŞLANGIÇ KURSU / İletişim için tıklayınız

 

• Kelime

• İsim

• Fiil

• Harf

 

• İsim cümlesi

• Fiil cümlesi

• Müzekker

• Müennes

• Tâ-i marbûta

• Müfred

• Tesniye

 

• Cem-i müzekker sâlim

• Cem-i müennes sâlim

• Cem-i mükesser

• Marife

• Nekre

• Harf-i tarif

 

İsim cümlesinde:

• Merfû

• Mansûb

• Mecrûr

• Mübteda

• Haber

 

Fiil Cümlesinde:

• Fâil

• Mef‘ûlün bih

• Fiil-Fâil uyumu

 

• Harf-i cerler,

• Câr-mecûr,

• Mutaallak

• Cer alametleri

• Muzâf

• Muzâfun ileyh

• Mecrûr

 

• Sıfatlar

• Mevsûf

• Sıfat mevsûf uyumu

 

• Sıfat tamlaması

• Câmid

• Müştak

• İsm-i fâil

• İsm-i mef‘ûl

• Sahih fiil

• Sâlim

• Muzâaf

• Mehmûz

 

• Fiil çekimleri

• Mâzi

• Muzâri

• Emir

• Nehiy

• Mu‘rab – mebni

 

• Esmâ-i hamse (beş isim)

• Harf ile i‘râb

• Hareke ile i‘râb

• Mütekellim yâsı

 

Zamirler

• Munfasıl zamir

• Muttasıl zamir

• Müstetir zamir

• Soru harfi

• Soru ismi

 

• İstifham edatları

• İşâret ismi

 

Fiil çekimlerinin tüm zamirlere göre yapılması

 

 

 

KAYNAK KİTAP / KİTAPLAR

 

Kullanılacak Kitap:

 

Silsiletü’l-Lisan / Arapçaya Giriş - 1

 

Silsiletü’l-Lisan / Arapçaya Giriş - 2

 

Silsiletü’l-Lisan / Başlangıç Seviyesi - 1

 

Silsiletü’l-Lisan / Başlangıç Seviyesi - 2

 

Konu tarama testleri ile her dersin sonunda konuya yönelik özet bilgi verilecektir.

 

Kitabın bulunabileceği yerler:
Sakarya Cad: Birleşik yayınevi

Hacı Bayram / Rüzgarlı / Ulus: Arapça Kitapevi

 

Not: Bu kitapların cd’leri de mevcuttur. Gramer olarak verilecek olan tüm konular diyalog ve metinler içerisinde interaktif olarak aktarılacaktır.

2011 Akın Dil Kursu - Arapça Kursları Başlıyor. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates