Makaleler

GAYRU’L-MUNSARİF

Gayr-i munsarif şu iki durum müstesnâ, sonuna kesre ve tenvin almayan isimdir[1]:

a) Başına harf-i tarif gelmesi

b) Muzâf olma durumu

Gayr-i münsarifler kesre yerine fetha ile mecrûr olur. Tenvin yerine tenvinsiz hareke durumunu alırlar. Bilindiği gibi başına harf-i tarif almayan kelime nekre kabul edilir. 

نَفْتَحُ الْأَبْواَبَ بِمَفاَتِيحَ.

Kapıları anahtarlarla açarız. 

(Nekre olduğu için esre ve tenvin almamış ) .

نَفْتَحُ الْأَبْواَبَ بِالْمَفاَتِيحِ.

Kapıları anahtarlarla açarız.  (Harf-i tarifle ma’rife olduğu için esre almış) .

تَعَلَّمْناَ فِي مَداَرِسَ.

Okullarda öğrendik (Nekre olduğu için esre ve tenvin almamış)

تَعَلَّمْناَ فِي هَذِهِ الْمَداَرِسِ.

Bu okullarda öğrendik (Harf-i tarifle marife olduğu için esre almış) .

تَعَلَّمْناَ فِي مَداَرِسِ إِزْمِيرَ.

İzmir’in okullarında öğrendik  (Muzâf olmakla marife olduğu için esre almış) .

ذَهَبْناَ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

Mekke-i Mükerreme’ye gittik (Mevsûf[2]).

شاَهَدْناَ نِيُويُورْكَ.

Newyork’u gördük.

ذَهَبْناَ إِلَى نِيُويُورْكَ.

Newyork’a gittik.

شاَهَدْتُ وَلَداً عَطْشاَنَ.

Susuz bir çocuk gördüm.

تَقاَبَلْتُ مَعَ جُنْدٍ مَثْنَى.

Askerlerle ikişer ikişer görüştüm.

     

Görüldüğü gibi gayr-i munsarif olan bu isimler ya özel isimdir, ya sıfattır, ya da normal isimdir:

I) ÖZEL İSİM (ALEM) OLANLAR

Özel isimler içinde şu gruba girenler gayr-i munsariftir ve hiçbir şekilde esre almazlar:

1-Yabancı dilden arabçaya giren özel isimler:

اَنْقَرَةُ

إِسْماَعِيلُ

هاَرُونُ

إِسْراَئِيلُ

آدَمُ

لَنْدَنُ

رَمْسِيسُ

يَعْقُوبُ

إِبْراَهِيمُ

بَرْلِينُ

 

 Not: İkinci harfi sukûn (cezm ya da uzatma) olan üç harfli alemler bu kaideden hariçtir ve tenvin ya da esre alabilir[3]:

نُوحٌ

لُوطٌ

هِنْدٌ

مِصْرٌ

هُودٌ

2-Müennes Özel isimler: Bu isimlerin sonunda müenneslik alameti olsun olmasın değişmez. Ayrıca sonunda müenneslik alâmeti bulunan erkek isimleri de gayr-i munsariftir. İnsan, hayvan, şehir ve ülkelere verilen isimler de müennes kabul edilir.

طَلْحَةُ

مُعاَوِيَةُ

عاَئِشَةُ

سُعاَدُ

مَكَّةُ

حَمْزَةُ

عُرْوَةُ

زَيْنَبُ

دِمَشْقُ

دُنْياَ

3-Sonunda (آنِ) bulunan özel isimler:

سُفْياَنُ

مَرْواَنُ

سَلْماَنُ

شَعْباَنُ

رَمَضاَنُ

عُثْماَنُ

4- Fiil vezninde olan özel isimler:

أَحْمَدُ

(muzâri)

شَمَّرَ

mâzî

يَزِيدُ

muzâri

إِثْمِدْ

emir

يَحْيَى

muzâri

5- فُعَلُ veznindeki özel isimler:

عُمَرُ

زُحَلُ

زُفَرُ

مُضَرُ

هُبَلُ

6- Mezcî terkib denen kaynaşmış iki kelime:

بَعْلَبَكُّ

حَضْرَمَوْتُ

(مَوْتُ)(حَضْرَ)

نِيُويُورْكَ

(يُورْكَ)(نِيُو)

Not: (وَيْهِ ) ile biten isimler gayr-i munsarif değil kesre üzere mebnidir.

سِيبَوَيْهِ

خاَلَوَيْهِ

II) SIFAT OLANLAR

1- (أَفْعَلُ) veznindeki sıfatı müşebbehe ve ism-i tafdiller[4]:

أَحْمَرُ

أَصْفَرُ

أَكْبَرُ

أَجْمَلُ

أَبْكَمُ[5]

kırmızı

sarı

daha büyük

daha güzel

dilsiz

 

 2- (فَعْلاَنُ) vezninde olanlar[6]:

جَوْعاَنُ

سَكْراَنُ

sarhoş

3- Birden 10’a kadar olan üleştirme sayıları:

رُباَعُ - مَرْبَعُ

dörder

عُشَرُ - مَعْشَرُ

onar

سُباَعُ- مَسْبَعُ

yedişer

III) İSİM OLANLAR

1- Sonunda elif-i memdûde (اء) olan isimler. Bu aynı zamanda müenneslik alâmetidir[7].

أَوْلِياَءُ

veliler

حَمْراَءُ

kırmızı

أَشِقاَّءُ

kardeşler

أَطِباَّءُ

doktorlar

عُلَماَءُ

alimler

صَحْراَءُ

çöl

2- Sonunda elif-i maksûre (ى) bulunan isimler: Bu da müenneslik alâmetidir.

صُغْرَى

daha küçük

بُشْرَى

müjde

حُبْلَى

hamile

كُبْرَى

daha büyük

ذِكْرَى

hatıra, öğüt

حُسْنَى

en güzel

             

3- Müntehe’l-cumû vezninden olan isimler. Yani, kelimenin ikinci harfinden sonra elif, eliften sonra iki veya üç harf bulunan cemi isimler. En meşhur kalıbları şunlardır:

فَعاَعِلُ

فَعاَئِلُ

فَواَعِلُ

فَعاَعِيلُ

مَفاَعِلُ

مَفاَعِيلُ

Bu sigalarda kullanılan en meşhur isimler de şunlardır:

مَداَرِسُ

مَساَجِدُ

مَصاَبِيحُ

مَفاَتِيحُ

مَعاَبِدُ

مَساَكِينُ

okullar

mescidler

lambalar

anahtarlar

tapınaklar

miskinler

Not: Müntehe’l-cumû vezninden gelmelerine ve cemî olmalarına rağmen sonlarında kapalı tâ (tâ-i merbûta) bulunan bazı isimler gayr-i munsarif olmazlar, yani tenvin ve kesre alırlar. Mefâil ve benzeri çoğul kalıbının silinen yâ harfi yerine isimlerin sonuna tâ-i merbûta eklenir:

أَساَتِيذُ - أَساَتِذَةٌ

öğretmenler, hocalar

زَناَدِيقُ - زَناَدِقَةٌ

zındıklar

 
 

سَلَّمْتُ عَلَى أَساَتِذَةٍ.

Hocalara selâm verdim.

 

تَكَلَّمْتُ مَعَ تَلاَمِيذَةٍ.

Öğrencilerle konuştum.

             

Genel Cümle Örnekleri:

كَتَبَ أَحْمَدُ.

Ahmet yazdı.

 

رَأَيْناَ أَحْمَدَ.

Ahmed’i gördük.

 

سَلَّمْناَ عَلَى أَحْمَدَ.

Ahmed’e selâm verdik.

 

أَنْتُمْ أَغْنِياَءُ[8].

Sizler zenginlersiniz.

 

هُمْ فُقَراَءُ.

Onlar fakirdirler.

 

صَلَّيْناَ فِي الْمَساَجِدِ.

Mescidlerde namaz kıldık.

 

رَضِىَ اللَّهُ عَنْ عُثْماَنَ.

Allah Osman’dan razı olsun (razı oldu)[9] .

 

فِي مِصْرَ مَداَرِسُ وَ مَساَجِدُ كَثِيرَةٌ.

Mısır’da birçok okul ve mescid vardır.

 

حَمْزَةُ وَ عُبَيْدَةُ وَ طَلْحَةُ أَسْماَءُ الرِّجاَلِ.

Hamza Ubeyde ve Talha erkek isimleridir.

2011 Arapca okulu. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates